Leniwi uczniowie

School Boy Sleeping over the laptop

Naturalną cechą dziecka jest ciekawość świata. Dla jej zaspokojenia dziecko potrafi wykrzesać z siebie niesamowite pokłady energii i przedsiębiorczości. Stąd zachowania dziecka określane mianem lenistwa nie należą do zachowań naturalnych. Lenistwo jest cechą, która została wszczepiona młodemu człowiekowi. Wszystkie przypadki lenistwa biorą początek w poczuciu niepewności w siebie i braku wiary w siebie. Są skutkiem błędów wychowawczych we wprowadzaniu dziecka w życie społeczne, gdzie jego postępowanie jest konfrontowane z postępowaniem innych i oceniane. Zaczyna się kształtować już w przedszkolu i utrwala w szkole podstawowej. Katastrofalna w tym zakresie bywa często czwarta klasa, gdzie pojawiają się oceny. Lenistwo staje się formą obrony przed wymaganiami środowiska i jest swoistą ucieczką przez budzącą lęk rzeczywistością. Jest reakcją na otrzymywanie wymagań, którym młody człowiek nie potrafi sprostać. Osoby określane mianem zdolny, ale leniwy stają się takie, ponieważ otrzymują zbyt niskie wymagania, które spełniają bez potrzeby wkładania w to wysiłku. Lenistwo jest zwykle formą przeciwstawienia się nauczycielowi, bo to on stawia uczniowi wymaganie niemożliwe do spełnienia. Zdaniem psychologów ani wpływ moralny wychowawców ani dobra wola dziecka nie zdołają ograniczyć objawów lenistwa. Według psychologów  wymówki i sankcje robione dziecku wcale nie oddziaływują dodatnio na tzw. dzieci leniwe lecz przeciwnie – pogłębiają ich trudności.

6 komentarzy

  1. Tosia 14 stycznia 2017
    • zbyszek 15 stycznia 2017
    • Tosia 21 stycznia 2017
  2. Ula 14 stycznia 2017
  3. Edward 15 stycznia 2017
  4. Tosia 25 stycznia 2017

Dodaj komentarz