Bywają różne upodobania

 

Surprised teacher with eyeglasses on the school blackboard background

Pani Tosia napisała:  wymaga się od niego ( nauczyciela), aby ocena była stawiana według ściśle określonego kryterium. Ustala się pewne standardy. Nauczyciel nie może stawiać wszystkim piątek, choćby i chciał.

Tak mówi wielu nauczycieli. Jednak podają nieprawdę. Zgodnie z prawem oświatowym ocenianie polega na odnoszeniu wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku ustalonych dla niego wymagań.  Wymagania te ustala nauczyciel. Żaden przepis nie nakłada na nauczyciela obowiązku ustalenia takich samych wymagań dla wszystkich uczniów. Stąd w świetle prawa oświatowego nauczyciel może ustalić dla każdego ucznia inne wymagania i sprawić, że wszyscy będą otrzymywali piątki. Wielu nauczycieli tak postępuje. Są jednak nauczyciele, którzy sami siebie mianowali władcami swoich uczniów i stygmatyzują ich dzieląc ocenami na lepszych i gorszych. Zawsze tak było, Jednak rzeczywistość szkolna się zmienia. Pojawiły się w niej Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz szereg gabinetów wspomagających uczniów. Psycholodzy analizują stosunki szkolne. To właśnie w tych kręgach powstają opinie, że nauczyciel, który stygmatyzuje uczniów, dzieląc ich na lepszych i gorszych, ogłasza niektórych zagrożonymi czy też blokuje promocję, czyni to z upodobania do dręczenia innych.

10 komentarzy

 1. Tosia 10 stycznia 2017
  • zbyszek 11 stycznia 2017
   • Bogdan 11 stycznia 2017
   • Tosia 11 stycznia 2017
   • Tosia 11 stycznia 2017
    • Anna 18 stycznia 2017
 2. Tosia 11 stycznia 2017
  • Kasia 15 stycznia 2017
   • zbyszek 15 stycznia 2017
 3. Danuta 19 stycznia 2017

Dodaj komentarz