Protest nauczycieli

Megafon - Stop

Tysiące osób protestowało w dniu 19 listopada przeciwko reformie oświaty zaproponowanej przez Panią Minister Zalewską. „Reforma powinna nastąpić, ale musi odbywać się małymi kroczkami. Likwidacja szkół akurat nic nie zmieni – mówili demonstranci.”

Po opublikowaniu projektu Pani Zalewskiej okazało się, że proponowane zmiany są nieprzemyślane i nieodpowiedzialne. Nie noszą cech reformy, bo nie rozwiązują podstawowych problemów polskiej edukacji. Mogą doprowadzić do zdezorganizowania systemu oświaty i wprowadzenia chaosu w edukacji.

Reforma jest potrzebna. Jednak jej opracowanie trzeba podjąć na nowo i powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kompetencję.

5 komentarzy

  1. Anna 25 listopada 2016
    • Zbigniew 28 listopada 2016
    • Paulina 28 listopada 2016
  2. G. 3 grudnia 2016
  3. Tosia 4 grudnia 2016

Dodaj komentarz