Wizerunek polskiego nauczyciela

fearless strong man studio portrait

„Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno” napisał kiedyś do przyjaciela Cyprian  Kamil Norwid. Wydaje się, że niektórzy nauczyciele tej myśli nie znają, a jeśli znają, to nie potrafią wyciągnąć z niej wniosków.  Czytam niekiedy, że atakuję nauczycieli. To nie jest prawda. Zdarza mi się, co najwyżej wyrażać krytyczny stosunek do zjawisk i zdarzeń występujących w oświacie. Mój punkt widzenia czasem odbiega od poglądów niektórych nauczycieli. Zwykła rzecz, bo przecież możemy się różnić poglądami. Nauczyciel Pan Marcin Siekański, w swoim komentarzu, nazywa moją wypowiedź „wymiocinami starca”. Wypowiedź po Norwidowsku mocna, ale do piękna raczej jej daleko. Ja się za to nie gniewam, bo wypowiedź Pana Marcina Siekańskiego trzeba traktować jako Jego autoprezentację. Warto jednak uwzględniać, że wypowiedzi Pana Siekańskiego publikowane na Facebooku czytają  uczniowie. Nauczyciel jest wszakże wzorem do naśladowania także poza szkołą. Warto zapytać jak ma się cytowana wypowiedź nauczyciela  do obowiązków wskazanych w Karcie nauczyciela, nakazujących nauczycielom kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze szacunku do każdego człowieka?  Jak ma się ma  wypowiedź nauczyciela, Pana Marcina Siekańskiego do obowiązującej nauczycieli dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą szacunku i przyjaźni pomiędzy ludźmi różnych światopoglądów. Czy nie należy się obawiać, że nauczyciel Pan Marcin Siekański w podobny sposób odnosi się do uczniów przejawiających  odmienne poglądy? Brak podstaw do uznania, że inni nauczyciele odnoszą się z dezaprobatą do sposobu wypowiadania się swojego kolegi,  Pana Marcina  Siekańskiego.Wygląda na to, że wizerunek moralny polskiego nauczyciela pozostawia wiele do życzenia.

12 komentarzy

 1. olga 2 października 2016
  • Wojtek 4 października 2016
   • zbyszek 5 października 2016
 2. Zbigniew 2 października 2016
 3. Maria 2 października 2016
  • zbyszek 2 października 2016
 4. Maria 2 października 2016
 5. Tosia 8 października 2016
  • zbyszek 9 października 2016
   • Tosia 16 października 2016
 6. Alojzy 9 października 2016
 7. Irena 14 października 2016

Dodaj komentarz