Dwa głosy o szkole

Pensive lawyer thinking near businesswoman in a meeting

Aneta Strzecha  Współczesna szkoła jest nastawiona na ucznia. Jako nauczyciele dbamy o stworzenie uczniom optymalnych warunków do rozwoju, staramy się ich motywować, poszukujemy ciągle coraz to nowych, lepszych rozwiązań. Wybrałam zawód nauczyciela dlatego, że lubię pracować z dziećmi i młodzieżą, a nie, ……., z niechęci do nich czy antypatii. Nie w celu zabicia ich indywidualnych predyspozycji czy kreatywności, ale po to, by je rozwijać.

Wojtek Peisert.  To JEST system tresury i zabijania zainteresowań.

Dodaj komentarz