Najlepiej uczniowi dopiec

Angry teacher pointing out on chalkboard blackboard background

Pani Joanna napisała: „Trzeba by wypracować pewien system, np. pozostawienie ucznia, który nie odrabia lekcji na drugi rok będzie skutkowało codziennym pozostawaniem ucznia w świetlicy i odrabianie tam lekcji, że żadne zadanie nie zostanie podarowane, aby w uczniu wyrobić przyzwyczajenie do systematycznego odrabiania lekcji. Albo uczeń, który nie uczy się polskiego, powinien w nowej klasie mieć nie 4 lekcje polskiego tygodniowo lecz 8 lekcji. Te dodatkowe mogą być jako kółko dla uczniów z różnych klas, ale treści tam omawiane mają być według programu nauczania. Myślę, że uczeń, który nie lubi pewnych przedmiotów, będzie starał się aby zapracować na promocję ,gdyż perspektywa zwiększenia ilości nielubianych lekcji w tygodniu o połowę może dopiec. Przy czym uczeń niezdolny np. z matematyki może się w ten sposób podciągnąć po przez dodatkowe lekcje. Zostawić ucznia na drugi rok jest normalną procedurą, ale trzeba się skupić na tym by miało to sens. Dla ucznia leniwego, ucznia chamskiego samo pozostawienie na kolejny rok nic nie zmieni.

To przykre, że niektórzy nauczyciele nie widzą innego sposobu motywowania uczniów do nauki niż przymus, szykana i eskalacja kar.

8 komentarzy

  1. Włodzimierz Zielicz 17 sierpnia 2016
  2. Alojzy 18 sierpnia 2016
  3. Agnieszka 18 sierpnia 2016
    • zbyszek 19 sierpnia 2016
  4. Maria 19 sierpnia 2016
  5. Alicja 22 sierpnia 2016
  6. Dawid 24 sierpnia 2016
    • zbyszek 24 sierpnia 2016

Dodaj komentarz