Zapraszam do publikowania postów na blogu naprawmy-edukację.

Scolding hipster teacher standing against big blackboard with mathematical symbols and formulas. Studio shot on black background.

Niektórzy komentatorzy nawet podnoszą, że zubażam dyskusję o polskiej edukacji przez to, że dobieram posty dotyczące tylko niektórych zagadnień. No cóż. Piszę o sprawach, które uważam za ważne, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jestem osobą, która uważa, że wie o edukacji wszystko i wie najlepiej.  Jednak każda osoba, która ma takie życzenie,  może publikować swoje  posty na blogu http://naprawmy-edukacje.pl/ i przez to decydować, jakie zagadnienia będą dyskutowane na blogu i fanpagu oraz jakie poglądy będą tam prezentowane. Nie wprowadzam tu żadnych ograniczeń, zwłaszcza co do zgodności poglądów autora z moimi poglądami z zastrzeżeniem, że na blog nie będą przenoszone posty naruszające prawo i net-etykietę, w tym zawierające ataki osobiste lub argumenty ad personam. Nie stanowi naruszenia prawa cytowanie w poście, w tym w jego tytule nazwiska osoby,  z którą autor postu polemizuje lub poddaje jej wypowiedź analizie krytycznej. Dopuszczalne są  daleko krytyczne wypowiedzi dotyczące działań i wypowiedzi osób sprawujących funkcje publiczne, pod warunkiem wystrzegania się słów i wyrażeń uważanych za obraźliwe.

Warto wiedzieć, że blog jest finansowany z moich środków. Nie zamierzam korzystać z pomocy finansowej kogokolwiek, w tym związanej z ewentualnym zamieszczaniem reklam, ponieważ nie chcę stracić niezależności. Z tych samych powodów  nie związałem się z żadną partia polityczną ani ruchem społecznym, chociaż otrzymuję podobne propozycje.

Koniecznym jest zachowanie na blogu porządku,  według którego  dyskusja dotycząca danego zagadnienia jest otwierana postem publikowanym na blogu i fanpagu. Brak jego zachowania powoduje powstanie chaosu informacyjnego i czyni dyskusję mało czytelną. Zamulenie dyskusji mogą powodować posty w sprawach mało istotnych. Przejrzystość dyskusji jest ważna, ponieważ blog jest śledzony przez MEN i parlamentarzystów, stąd jej utrata  może być szkodliwa dla sprawy naprawiania edukacji.

Zgłaszany post powinien obejmować 2000 – 4000 znaków ze spacjami. Powinien też wskazywać zdjęcie, którym według życzenia autora należy go opatrzyć, wraz z przekazaniem praw autorskich  do jego publikacji na blogu. Można wybrać zdjęcie spośród dostępnych na https://pl.fotolia.com/, podając do niego link. W takim przypadku zakupię prawo do publikacji wskazanego zdjęcia, przy czym akceptuję tylko zdjęcia, których  standardowa licencja  w formacie XS jest dostępna w cenie 1 kredytu.

Zapraszam do zamieszczania swoich postów w trybie komentarzy zamieszczanych na http://naprawmy-edukacje.pl/  pod niniejszym postem. Formę postu publikowanego na blogu i fanpagu uzyska każdy komentarz spełniający opisane powyżej warunki.

Dodaj komentarz