Kto jest dobrym nauczycielem?

 

Teacher, school, smiling.

Wszyscy przychodzimy na świat z wrodzoną ciekawością badacza i potrzebą udoskonalania. Każde dziecko ma wrodzone pragnienie zdobywania wiedzy. Dzieci idą do szkoły podekscytowane. Cieszą się, że nauczą się czytać i pisać, że będą poznawać świat. Badania wykazały, że zamiłowanie do nauki u dzieci obniża się stale od trzeciej do ostatniej klasy szkoły podstawowej. Początkowo naukę postrzegają jako ekscytującą szansę rozwoju, która pobudza ich do działania. Z czasem nauka staje się dla nich mozolną pracą, przestaje im sprawiać przyjemność.

(za:  https://www.ore.edu.pl/uczen-zdolny-spe/materialy-do-pobrania/category/89-mini-kursy-dla-ucznia-zdolnego,   Od marzenia do sukcesu. Motywacja do nauki)

 

W pewnym momencie rozwoju szkolnego ucznia zasadnicze znaczenie ma motywowanie go do nauki. Jednak, jak podano w cytowanych materiałach ORE, motywację mogą blokować zbyt wygórowane cele przerastające możliwości dziecka.  Ważne jest dostosowanie zadań do możliwości dziecka. Tymczasem wielu nauczycieli nie dostosowuje zadań stawianych uczniom do ich możliwości.  Stawiają wszystkim uczniom takie same wymagania, czym blokują  motywację do nauki zarówno uczniów najsłabszych, jak i najzdolniejszych.  Opisana metoda blokowania motywacji do nauki jest druzgocząca, inne czynniki wpływające na motywację nie mają już praktycznie żadnego znaczenia. Takim postępowaniem  niektórzy nauczyciele kierują uczniów na drogę niepowodzeń szkolnych.

 

Psychologiczne skutki niepowodzeń szkolnych mają o wiele bardziej niebezpieczne znaczenie niż nam się to wydaje. Niepowodzenie w nauce podobnie jak i brak sukcesu nie wzmaga entuzjazmu do dalszej pracy, wręcz przeciwnie zabija chęć do pokonywania wysiłków i prowadzi do obniżenia efektywności pracy. Jeśli niepowodzenie trwa zbyt długo i nie przeciwdziała mu się w sposób właściwy, może ono mieć poważne konsekwencje, takie jak utrata wiary we własne siły. Uczeń, który nie wierzy we własne siły, jest zagubiony oraz wewnętrznie niepewny siebie. Jego samopoczucie pogarsza się. Brak powodzenia w nauce chce zastąpić wyróżniając się w innym kierunku. Szuka swoich sił w przedmiotach wymagających mniejszego wysiłku umysłowego, jak np. wychowanie fizyczne. Ostatecznie jednak swoją niechęć do nauki wyraża poprzez złe zachowanie. Swoje negatywne nastawienie manifestuje poprzez niestosowne zachowanie na lekcjach, niegrzeczne odpowiadanie nauczycielom, dokuczanie kolegom, lekceważenie obowiązków szkolnych, a w ostateczności przez ucieczki i wagary. Psychologiczne następstwa niepowodzeń szkolnych są trudniejsze do uchwycenia niż pedagogiczne. W chwili, gdy są zauważone jest już zbyt późno by nastąpiła szybka poprawa.

(za http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4640)

 

Dobrego nauczyciela poznajemy po tym, że poprzez stawienie każdemu uczniowi innych zadań i wymagań, dostosowanych do jego możliwości, nie tylko nie blokuje motywacji uczniów do nauki, ale wręcz ją rozwija. Stąd dobrego nauczyciela poznajemy po tym, że wszyscy uczniowie  mają u niego dobre stopnie. Nie występuje u niego zjawisko ogłaszania uczniów „zagrożonymi” ani rozważenie drugoroczności. Dobrego nauczyciela poznajemy też po tym, że wśród jego uczniów nie występują  niestosowne zachowania uczniów na lekcjach, niegrzeczne odpowiadanie nauczycielom, dokuczanie kolegom, czy lekceważenie obowiązków szkolnych.

26 komentarzy

 1. Włodzimierz Zielicz 27 lipca 2016
  • zbyszek 27 lipca 2016
   • Włodzimierz Zielicz 27 lipca 2016
    • zbyszek 27 lipca 2016
     • Włodzimierz Zielicz 27 lipca 2016
     • zbyszek 27 lipca 2016
     • Janina 1 sierpnia 2016
   • Włodzimierz Zielicz 28 lipca 2016
    • zbyszek 28 lipca 2016
     • Włodzimierz Zielicz 28 lipca 2016
     • zbyszek 28 lipca 2016
     • Włodzimierz Zielicz 28 lipca 2016
     • zbyszek 28 lipca 2016
     • Włodzimierz Zielicz 29 lipca 2016
     • zbyszek 29 lipca 2016
     • Włodzimierz Zielicz 31 lipca 2016
     • zbyszek 31 lipca 2016
   • Ola Hołubowicz 7 sierpnia 2016
  • Henryka 27 lipca 2016
   • zbyszek 27 lipca 2016
 2. Jagoda 1 sierpnia 2016
 3. Henryka 1 sierpnia 2016
  • zbyszek 1 sierpnia 2016
   • Martyna 5 sierpnia 2016
  • zbyszek 1 sierpnia 2016
 4. Aleksander Lubina 9 sierpnia 2016

Dodaj komentarz