Portal oświatowy – szkic założeń

a young teacher and his pupil

Portal Oświatowy – szkic założeń ( zgłoszono do publikacji na panelu ekspertów debataoswiatowa.men.gov.pl )

Oświata jest największą organizacją w Polsce. Składa się na niż kilkadziesiąt tysięcy jednostek, zatrudniających ponad milion osób. Obowiązek sprawnego zarządzania oświatą spoczywa na Ministrze Edukacji Narodowej. Około 15 milionów Polaków, w tym uczniów i ich rodziców należy do grupy bezpośrednich odbiorców szeroko rozumianych usług oświatowych. W demokratycznym Państwie Prawa każda z tych osób powinna współuczestniczyć w zarządzaniu oświatą, na przykład poprzez zinstytucjonalizowane prawo wyrażenia opinii. Podstawą funkcjonowania, każdej organizacji jest posiadanie odpowiednich informacji. Francuzi mówią: „Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos”. Polska oświata wykazuje cechy chaosu ze względu na brak skutecznego systemu gromadzenia i przetwarzania informacji, zwłaszcza tych najważniejszych, bo oddających rzeczywistą jakość nauczania w danej klasie. Opisywaną rolę może znakomicie spełnić Portal Edukacyjny, prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Należy do niego wprowadzić każdego uczestnika systemu oświaty. Powinna w nim się znaleźć wizytówka każdej placówki oraz każdego pracownika oświaty, począwszy od osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac pomocniczych, a skończywszy na każdym pracowniku Ministerstwa i samym Ministrze Edukacji Narodowej. Do uprawnionych użytkowników portalu należy zaliczyć każdego ucznia i wszystkich rodziców. Uprawnienia użytkownika portalu należy nadać każdej innej osobie, która wyrazi taką wolę a jej tożsamość zostanie zweryfikowana. Podstawowym zasobem informacji gromadzonych w systemie powinny być dane z dzienników elektronicznych. Będą tam wskazane m.in. tematy lekcji, wykorzystanie narzędzi ujętych w podstawie programowej, którą system odnotuje automatycznie, oceny i opinie wystawiane przez nauczyciela, wymagania edukacyjne, w tym ustalane w związku z danym sprawdzianem oraz korespondencja elektroniczna nauczyciela z uczniami i rodzicami, a także korespondencja wymieniana pomiędzy uczniami i pomiędzy rodzicami. Z czasem każda klasa powinna zostać wyposażona w kamery, co pozwoli rodzicom na przykład na obserwację lekcji on line lub później. Proponowany system zapewni dobrą informację o jakości lekcji i pracy wychowawczej nauczycieli, bez potrzeby sporządzania jakichkolwiek sprawozdań. Dyrektorzy placówek powinni być zobowiązani do wprowadzenia do portalu informacji o wszelkich zdarzeniach, których obowiązek bieżącego wskazywania zostanie przewidziany w systemie. Portal powinien być narzędziem gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji szeregu informacji zarządczych. Należy przewidzieć pełne przejście oświaty na e-dokumenty. Samo tylko odstąpienie od wydawania wydrukowanych świadectw może dać rocznie ok. 150 milionów złotych oszczędności, co raczej wystarczy na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania portalu. System powinien umożliwiać uczniom i rodzicom współuczestnictwo w zarządzaniu placówkami poprzez prawo wyrażenia anonimowej opinii, także o nauczycielu. Wpis może być anonimowy wobec użytkowników systemu, ale nie wobec administratora. Prawo opiniowania nie może być nadużywane zwłaszcza przez podawanie okoliczności nieprawdziwych, pomawianie nauczycieli, albo ich obrażanie. Prawo zamieszczania opinii anonimowych nie może dotyczyć użytkownika niebędącego uczniem danej szkoły lub jego rodzicem. System powinien przewidywać możliwość automatycznego przesyłania informacji do wybranej grupy odbiorców. Na przykład do wszystkich uczniów danej klasy, szkoły, rodziców itp. System powinien być także narzędziem do przeprowadzania głosowań. W ramach portalu powinien funkcjonować system e-egzaminów i e-matur. Wizerunek oświaty jest znacznym stopniu kreowany przez wizerunek Ministra Edukacji Narodowej. W systemie powinny się pojawiać krótkie ( znak czasu) video wypowiedzi Ministra, adresowane do określonych grup, na przykład do uczniów lub do nauczycieli, do których link zostanie automatycznie przesłany na odpowiednie adresy elektroniczne. Kiedy Pani Minister zacznie swój dzień pracy od uruchomienia komputera, na ekranie powinien pojawić się napis: Witam Pani Aniu, miło mi poinformować, że w ciągu ostatnich 72 godzin w oświacie nie zdarzyło się nic, co mogłoby Panią niepokoić. Na pewno Panię ucieszy że, ( tu lista miłych zdarzeń).

11 komentarzy

 1. Ktosia 13 marca 2016
  • zbyszek 13 marca 2016
 2. Ktosia 13 marca 2016
  • zbyszek 13 marca 2016
   • Ktosia 14 marca 2016
 3. Ktosia 13 marca 2016
  • zbyszek 13 marca 2016
   • Małgorzata 20 marca 2016
 4. Ktosia 14 marca 2016
 5. Wiolka 15 marca 2016
 6. Ewa 15 marca 2016

Dodaj komentarz