Jak przejść na dobrą stronę Mocy

CAMBRIDGE, USA - August 13: The Harvard University in Cambridge, MA, USA  on August 13, 2015. Established in 1636, is the oldest institution of higher learning and the first chartered in the USA

W jednym z komentarzy pojawiło się pytanie o propozycje dotyczące usunięcia nieprawidłowości opisanych w poście ciemna strona polskiej edukacji. Na pewno należy oczekiwać, że Pani Minister Anna Zalewska jak najszybciej wycofa stanowisko MEN zalecające nauczycielom, żeby zamiast koniecznego dostosowania wymagań, tak odpytywać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, żeby nie wydało się, iż uczeń nie umie. Konieczne jest zbadanie problemu i wypracowanie rozwiązań zapewniającym opisanym uczniom właściwą edukację, gwarantującą im znalezienie normalnego miejsca w społeczeństwie. Problem nie dotyczy tylko edukacji, ponieważ Polska znajduje się na niechlubnej liście krajów, w których studia wyższe są niedostępne dla dyslektyków. Harvard nie ma z tym problemu, jednak dla polskich Alma Mater Harvard i wiele podobnych uniwersytetów pozostaje wzorem niedościgłym. Z powodu nieuwzględniania, że 10 % młodych polaków jest dotkniętych dysleksją, czołowe polskie uczelnie, takie jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Warszawska nie zasługują na miano szacownych, lokując się w obszarze bylejakości.

Dodaj komentarz