Czekamy na propozycje zmian w oświacie

sweet little female latin child studying on desk lasking for help in stress with a tired face expression in children education and back to school concept isolated on white background

Strona naprawmy-edukacje.pl jest w pełni apolityczna, co oznacza, że nie popieram ani nie krytykuję określonych rozwiązań tylko dlatego, że wyszły z określonej opcji politycznej. Nie krytykuję danej osoby w związku z jej cechami. Jeśli dany post można uważać za krytyczny, to nie ze względu na osobę, której dotyczy lecz za względu na działania lub wypowiedzi danej osoby.

Z pewnością nowy rząd zaproponuje wiele zmian w polskiej oświacie. Będziemy je śledzić i popierać bądź krytykować.

Podstawowe nieszczęście polskiej oświaty bierze się z hołdowania naszych polityków zasadzie omnipotencji państwa, wywiedzionej z państwa totalitarnego. Państwo totalitarne ustala tzw. podstawę programową, która ostatecznie przekłada się na wymagania edukacyjne stawiane uczniom. Państwo oczekuje od nauczyciela odpowiedniej „jakości kształcenia”, w efekcie której każdy uczeń opanuje wymagania wywiedzione z podstawy programowej. Efekty pracy nauczycieli są sprawdzane egzaminami zewnętrznymi. System ten jest nieuczciwy, ponieważ wynik egzaminy prezentuje bardziej poziom zdolności uczniów, niż jakość pracy nauczycieli.

Opisany model oświaty państwa totalitarnego jest katastrofalny. Nie można każdemu uczniowi stawiać takich samych wymagań, ponieważ uczniowie różnią się zdolnościami. Uczeń rozwija się najlepiej, jeśli stawiane są mu wymagania odpowiednie do jego potrzeb rozwojowych. Nie mogą być ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie, bo zniechęcą ucznia do wysiłku, a nawet wywołają wiele napięć. Trzeba uwzględniać, że jedyną osobą, która potrafi rozpoznać, jakie wymagania należy postawić danemu uczniowi jest nauczyciel przedmiotu. Stąd, żeby oświata funkcjonowała prawidłowo, musi być uwzględniona kardynalna zasada. Nauczyciel musi mieć prawo samodzielnego decydowania o tym, jakie wymagania będzie stawiał poszczególnym uczniom w swojej klasie.

13 komentarzy

 1. EWA 27 października 2015
  • joanna 1 listopada 2015
 2. Danka 27 października 2015
  • Agnieszka 28 października 2015
   • Magda 1 listopada 2015
 3. Grażyna 29 października 2015
 4. KIL 29 października 2015
  • zbyszek 29 października 2015
  • EWA 30 października 2015
 5. EWA 30 października 2015
  • Magda 1 listopada 2015
 6. Magda 1 listopada 2015

Dodaj komentarz