Dokształcanie się nauczycieli

Young teacher with laptop computer

Na forum http://www.45minut.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=14420&start=150 nauczyciel haLayla napisał:

„Już to widzę, jak doktorzy będą pchali się drzwiami i oknami do szkół”.

Odpisałem:

Pchali się raczej nie będą, chociaż znam nauczycieli, którzy wykonując ten zawód obronili doktoraty. Wielu prywatnych pracodawców popiera doskonalenie umiejętności zawodowych swoich pracowników. Bywa, że pokrywają koszt czesnego. Udział w weekendowych zjazdach jest traktowany jako delegacja służbowa, ze zwrotem kosztów przejazdu i noclegu oraz wypłaceniem diety. Czas zjazdu jest uważany za czas pracy, co często wiąże się z „odbieraniem” dni wolnych. Na czas sesji pracownicy otrzymują płatny, dodatkowy urlop okolicznościowy. Nie spotkałem się z podobnym popieraniem dokształcania się nauczyciela, chociaż muszę zaznaczyć, że moja wiedza w tej kwestii jest niepełna.

6 komentarzy

  1. Rory 25 października 2015
    • Ola Hołubowicz 6 sierpnia 2016
  2. filologini 25 października 2015
    • Krzysztof 26 października 2015
      • Ola Hołubowicz 6 sierpnia 2016
  3. Ktosia 27 października 2015

Dodaj komentarz