Apel do Pań Ewy Kopacz i Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Kopacz

 

Apel do Pań Ewy Kopacz i Joanny Kluzik-Rostkowskiej

 

Szanowne Panie

Apeluje  o wydanie, w związku z początkiem roku szkolnego, oświadczenia:

– przypominającego, że według ustawy  wymagania edukacyjne stawiane uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba dostosować do ich potrzeb i możliwości oraz,  że ustawa nie przewiduje realizacji przez tych uczniów celów wynikających z podstawy programowej. Wydanie takiego oświadczenia jest konieczne dla zatrzymania   wyniszczania psychicznego setek tysięcy uczniów i powstrzymania narastającej fali samobójstw wśród młodych ludzi.

– zapewniającego, że nauczyciele nie będą obwiniani za to, że w klasie znajdują się także uczniowie mniej zdolni lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i przez to nie prezentują na egzaminach takiej wiedzy, jaką posiadają uczniowie zdolniejsi.

– zapewniającego, że wraz nowym rokiem szkolnym zostanie zniesiony obowiązek sporządzania przez nauczycieli jakichkolwiek sprawozdań, poza prowadzeniem dziennika

Dodaj komentarz