Wspomaganie ustalania wymagań

drei kollegen in der schule

Warunkiem prawidłowego nauczania jest dostosowanie wymagań stawianych danemu uczniowi do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych. Jeśli są zbyt niskie, uczeń zauważa, że nie musi wkładać zbytniego wysiłku w odniesienie sukcesu. Jeśli są zbyt wysokie, uczeń widzieć, że odniesienie sukcesu jest niemożliwe, co go skutecznie zniechęca do pracy i negatywnie nastawia do szkoły i nauki w ogóle. Nauczyciel może bardzo łatwo ustalać indywidualne wymagania dla poszczególnych uczniów, jeśli jego praca będzie wspomagana odpowiednim systemem komputerowym, noszącym cechy odpowiednio rozwiniętego dziennika elektronicznego Najpierw do systemu należy wprowadzić program nauczania. Powinien on zawierać wymagania obligatoryjne, obowiązujące wszystkich uczniów, z wyjątkiem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz wymagania dodatkowe ustalane dla uczniów przez nauczyciela. System sam wygeneruje podstronę każdego ucznia, na której będą widoczne wymagania obligatoryjne. Wymagania dodatkowe odmienne dla każdego ucznia wprowadza na bieżąco i koryguje nauczyciel. Lekcje będą mogły być dla wszystkich uczniów takie same, jednak każdy z nich będzie mógł zobaczyć w systemie, na czym należy się skupić przygotowując do sprawdzianów i odpowiedzi. Programy mające dostęp do danych zawartych w opisywanym systemie komputerowym, umożliwią pełną kontrolę realizacji programów szkolnych

7 komentarzy

  1. Iśka 23 lipca 2015
  2. Iśka 25 lipca 2015
  3. szprotka 9 sierpnia 2015
    • zbyszek 9 sierpnia 2015
  4. szprotka 9 sierpnia 2015
    • zbyszek 9 sierpnia 2015

Dodaj komentarz