Szkoła to dobro wspólne

Teenage girl and boy showing OK sign isolated

Szkoła jest wspólnym dobrem uczniów i ich rodziców. Jest przez nich współzarządzana i kontrolowana zwłaszca za pomocą strony internetowej szkoły. Uczniowie i ich rodzice  uzyskują kod dostępu do strony szkoły, umożliwiający im anonimowe zalogowanie się i wypowiadanie pod obranym Nickiem. Mają prawo wypowiadania się w każdej sprawie szkoły, w tym prawo do krytyki. Niedopuszczalne jest jednak podawanie informacji nieprawdziwych oraz zamieszczanie komentarzy naruszających godność innej osoby. Niedopuszczalne jest, zarówno na stronie internetowej, jak i w szkole szerzenie idei sprzecznych z zasadą tolerancji i poszanowania poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Mobbing jest zjawiskiem szkodliwym. Przeciwdziałanie mu i zwlczanie go jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela i dyrektora szkoły.  Prawo powinno przewidywać, że w uczeń stsosujący mobbing lub w nny sposób naruszający prawo, może być przeniesiony do innej szkoły, z zawieszaniem prawa do współzarządzania szkołą obejmującym także jego rodziców. W głosowaniach każdemu uczniowi służy jeden głos, natomiast rodzice mają jeden głos przypadający na każde dziecko będące uczniem w danej szkole. Dla uczniów i ich rodziców w szkole najważniejszy jest nauczyciel. Powinien osobą publiczną prowadzącą nauczanie samodzielnie. Powinien pełnić rolą Mistrza i doradcy ucznia oraz jego rodziców. Powinien być autorytetem i wzorem do naśladowania. Jest związany obowiązkiem prowadzenia nauki zgodnie z obowiązującymi standardami celów nauczania i wymagań edukacyjnych. Powinien posiadać prawo samodzielnego wyboru programu nauczania, metod nauczania i pomocy dydaktycznych, w tym lektur, które uzna za obowiązkowe. Nauczyciel powinien być zobowiązany do prowadzenia strony internetowej, na której przedstawia swój wizerunek w tym swoje credo zawodowe, osiągnięcia zawodowe, a także skrótowo programy nauczania oraz stosowane metody. Strona internetowa nauczyciela powinna być m.in. podpinana do strony szkoły, w której uczy lub zamierza uczyć. Powinna podlegać komentarzom. Nauczycieli uczących w danej klasie powinien wybierać ogół uczniów danej klasy i ich rodziców. Wybór powinien być dokonywany spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora szkoły. Uczniowie danej klasy oraz ich rodzice powinni mieć także prawo przeprowadzenia głosowania w sprawie zmiany osoby nauczyciele uczącego w tej klasie. Dyrektora szkoły, spośród kandydatów, którzy zgłosili zamiar objęcia tego stanowiska, powinien wybierać w głosowaniu na stronie szkoły ogół rodziców i uczniów. W podobnym trybie powinno być obsadzane stanowisko pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.

Komentarze

  1. jasiek 19 września 2015

Dodaj komentarz