Wypychanie uczniów do szkłół specjalnych to hańba

vier teenager rollstuhl

W szkole powinno powinno być godne miejsce dla każdego.
Z Deklaracji Madryckiej:
BRAK DYSKRYMINACJI PLUS DZIAŁANIA POZYTYWNE DAJĄ W EFEKCIE SPOŁECZNE WŁĄCZENIE
OD niepotrzebnej segregacji w edukacji, zatrudnieniu i innych sferach życia – DO integrowania osób niepełnosprawnych w normalny nurt życia;
Szkoły powinny odgrywać wiodącą rolę w upowszechnianiu przekazu zrozumienia i akceptacji dla praw osób niepełnosprawnych, w rozwiewaniu lęków, mitów i nieporozumień oraz wspieraniu pozytywnych działań całego społeczeństwa. Powinno się rozwijać i szeroko propagować środki i metody edukacyjne, których celem jest pomaganie uczniom w ukształtowaniu poczucia indywidualności w związku z niepełnosprawnością własną i innych ludzi oraz umiejętności spojrzenia na odmienność w sposób pozytywny. Konieczne jest zapewnienie edukacji dla wszystkich, opartej na zasadzie pełnego uczestnictwa i równości. Edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości każdego człowieka, postrzeganej zarówno z osobistego, społecznego i zawodowego punktu widzenia. System edukacji musi być więc głównym miejscem zapewniającym osobowy rozwój i społeczne włączenie, miejscem w którym niepełnosprawne dzieci i młodzież będą mogły być maksymalnie niezależne. System edukacyjny jest pierwszym krokiem w kierunku włączającego społeczeństwa. Uczniowie z dysfunkcjami powinni chodzić do szkół powszechnych, chyba że specjaliści orzekną, iż w danym przypadku jest to niemożliwe. Trzeba jednak uwzględniać, że osobie, która nie doświadczy za młodu życia w społeczności, będzie w przyszłości trudniej znaleźć sobie w niej miejsce, nawet jeśli w szkole specjalnej nauczy się więcej.

31 komentarzy

 1. cyrkiel 8 lipca 2015
  • zbyszek 8 lipca 2015
 2. cyrkiel 8 lipca 2015
  • zbyszek 8 lipca 2015
 3. namoja 9 lipca 2015
  • zbyszek 10 lipca 2015
 4. nauczyciel szkoły specjalnej 10 lipca 2015
  • zbyszek 12 lipca 2015
 5. Jolka 14 lipca 2015
  • zbyszek 14 lipca 2015
 6. koral 15 lipca 2015
  • zbyszek 15 lipca 2015
 7. Bonny 16 lipca 2015
 8. Małgorzata 19 lipca 2015
  • zbyszek 19 lipca 2015
   • Małgorzata 21 lipca 2015
    • zbyszek 21 lipca 2015
 9. Małgorzata 23 lipca 2015
  • Małgorzata 23 lipca 2015
   • zbyszek 23 lipca 2015
  • zbyszek 23 lipca 2015
 10. Iwona 4 sierpnia 2015
  • zbyszek 4 sierpnia 2015
 11. Joasia 5 sierpnia 2015
 12. http://www.men-solution.pl/ 8 sierpnia 2015
 13. Rovena 8 sierpnia 2015
 14. piluś 6 listopada 2015
 15. boomhouse.pl 8 grudnia 2016
 16. Tosia 8 grudnia 2016

Dodaj komentarz