Dręczenie uczniów

Augustyn

Pani Urszula Augustyn,

Sekretarz Stanu w MEN

Pełnomocnik Rządu d/s bezpieczeństwa z szkołach

Pan Profesor Bogusław Śliwerski podał, że ” według WHO przemoc ze strony dorosłych i pomiędzy rówieśnikami stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przemoc rówieśnicza jest uznawana za najpoważniejszy czynnik ryzyka związany ze szkołą. Przyczynia się do rozwoju wielu poważnych problemów w obszarze zdrowia psychicznego i zaburzeń.” http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2015_05_01_archive.html.

Według danych KGP w roku 2014 samobójstwo z powodu problemów szkolnych popełniło 41 uczniów. W wystąpieniu z dnia 28 grudnia 2012, Rzecznik Praw Dziecka podaje, że na zgłoszonych 160 spraw dotyczących przemocy w szkołach, sprawcami 100 – u z nich byli nauczyciele. Najczęściej przemoc szkolna polega na stawianiu uczniowi przez nauczyciela nadmiernych wymagań edukacyjnych, którym on nie może sprostać. W konsekwencji nauczyciel ośmieszaniu ośmiesza ucznia i publicznie upokarza go. Uczniowie niejednokrotnie, w naturalny sposób, naśladują swoich wychowawców i prześladują uczniów dręczonych przez nauczycieli. Publikowane badania wskazują, że przemoc szkolna dotyka 10 – 20 % uczniów. Zjawisko przemocy szkolnej jest bardzo szkodliwe także dla uczniów, których ona nie dotyka, ponieważ wyrastają w atmosferze, gdzie prześladowcą jest ten, kto ma się opiekować i wychowywać. Wiadomo, że skala dręczenia uczniów w polskich szkołach może zostać znacząco zmniejszona, jeśli nauczyciele zaczną przestrzegać przepisy o obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych, stawianych uczniom o specjalnych potrzebach.

Stosownie do przepisów Art. 10. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z przepisami Art. 6. 1. punkt 1) litera a) oraz punkt 3) litera a) i innymi, uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji, czy wykonując obowiązki Sekretarzem Stanu w MEN i Pełnomocnika Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach, zamierza Pani doprowadzić do przestrzegania przez nauczycieli obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach i tym sposobem doprowadzić do znaczącego wzrostu bezpieczeństwa w szkołach.

Uwzględniając społeczne znaczenie problematyki niniejszego wniosku zarówno, niniejsze pytanie, jak i otrzymana odpowiedź, zostaną opublikowane na stronie http://naprawmy-edukacje.pl.

Uprzejmie proszę o przekazanie mi odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej.

Z poważaniem Zbigniew Młynarski

4 komentarze

  1. Alan 26 czerwca 2015
    • zbyszek 26 czerwca 2015
  2. Ela 4 lipca 2015
    • zbyszek 8 lipca 2015

Dodaj komentarz