Uczniowie i nauczyciele

Group of happy students at classroom

 

W szkole najważniejszy jest uczeń. Każdy uczeń, powinien się w niej możliwie najsilniej rozwijać intelektualnie, psychicznie i fizycznie, kulturowo i społecznie. Powinien mężnieć i nabywać umiejętności radzenia sobie w życiu. Trzeba przede wszystkim upodmiotowić uczniów oraz usytuować nauczyciela w roli Mistrza i Trenera. Szkoła powinna być taka, żeby wszystkie dzieci z chęcią do niej chodziły. Żeby chciały się uczyć, czekając niecierpliwie na kolejną lekcję, a każda z nich była bardzo ciekawa. W szkole musi panować atmosfera, żeby dzieci lubiły przebywać w szkole ze swoimi rówieśnikami i ze swoimi nauczycielami, czując, że są w gronie przyjaciół, na których można liczyć. Żeby były wolne od lęku o własny status w grupie, kompetencje i poczucie własnej wartości. Żeby chciały się uczyć dla siebie i zaskakiwały rodziców coraz to nowymi umiejętnościami przyniesionymi ze szkoły. Żeby nie musiały odrabiać w domu lekcji i miały czas na rozwój własnych zainteresowań. Żeby kończyły szkołę z wiedzą i umiejętnościami niejednokrotnie lepszymi, niż posiadane przez rówieśników z innych krajów.

Trzeba przywrócić zawodowi nauczycielskiemu odpowiednią rangę, żeby nauczyciel był podziwiany i szanowany przez wszystkich swoich uczniów. Żeby był uważany za Mistrza, ze którym uczniowie chętnie podążają. Żeby samym tylko swoim autorytetem moralnym kształtował stosunki między uczniami, oparte na wzajemnym poszanowaniu i wspieraniu się. Oparte na uczciwej rywalizacji, bez zazdrości i z szacunkiem dla słabszych. Żeby nauczyciel cieszył się powszechnym szacunkiem społecznym. Żeby o zawód ten walczyli najzdolniejsi.

 

Komentarze

  1. Anna Kwiatkowska 23 czerwca 2015

Dodaj komentarz