Dyslektyk w Cambridge

Group of students studying outdoor
Wsparcie studentów z dysleksją podczas egzaminów planowane jest tu na podstawie szczegółowego raportu sporządzanego przez psychologa edukacyjnego. Studenci dotąd niezdiagnozowani pod kątem dysleksji, chcący uzyskać tego rodzaju raport, poddawani są szeregowi testów pozwalających ustalić ich trudności. Przejście ich wszystkich zajmuje prawie cały dzień. Jeszcze przed rozpoczęciem pełnej diagnozy, studenci zgłaszający problemy akademickie mogące wypływać z dysleksji mogą liczyć na serię spotkań ze specjalistą – tutorem, mających na celu wsparcie w realizacji programu studiów. Służą one wypracowaniu strategii pisania esejów, aktywnego czytania, notowania, organizacji pracy, planowania powtórek, zdawania egzaminów w oparciu o mocne strony studenta i wypracowane już przez niego w przeszłości indywidualnie skuteczne metody. Studenci z dysleksją, których status jako osób z niepełnosprawnością jest w Wielkiej Brytanii prawnie uznany, mogą starać się również o stypendium specjalne, które może być przeznaczone np. na specjalistyczny sprzęt lub opłacenie sprofilowanych treningów umiejętności studiowania. W czasie egzaminów studenci mogą liczyć na możliwość korzystania z urządzeń i  oprogramowania wspierającego edycję tekstów, wydłużenie czasu, możliwość skorzystania z dodatkowych przerw w trakcie egzaminu.
http://www.abcd.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=111:sytuacja-studentow-z-dysleksj-i-moliwoci-jej-zmiany&catid=21:dla-pracownikow&Itemid=16

6 komentarzy

  1. Jan 9 czerwca 2015
    • Mela 10 czerwca 2015
    • zbyszek 11 czerwca 2015
    • Marta 3 lipca 2016
  2. Orysz 10 czerwca 2015

Dodaj komentarz