Dyslektyk na Harvardzie

Group of happy students at classroom

Znamienne jest to, że na Uniwersytecie Harvarda centralnym planowaniem i wdrażaniem rozwiązań służących wsparciu studentów niepełnosprawnych, w tym studentów z niesprawnościami uczenia się, zajmuje się Biuro ds. Dostępności Edukacji (Accessible Education Office), co wskazuje na cel jego działań – poprawę jakości edukacji w ogóle, a nie jedynie sytuacji studentów z niepełnosprawnością. W takiej właśnie perspektywie uniwersalnych korzyści postrzegane jest tam wsparcie studentów, których szanse w studiowaniu są na starcie obniżone. Uniwersytet oferuje swoim studentom wsparcie z tytułu  niepełnosprawności rozumianej jako cecha fizyczna lub psychiczna, która zakłóca realizację ważnych aktywności życiowych takich jak poruszanie się, widzenie, słyszenie, mówienie, oddychanie, zdobywanie wiedzy, praca lub samodzielne dbanie o siebie i która wpływa ograniczająco na okoliczności, sposoby lub zakres czasu, w jakim dane czynności mogą być spełniane. Student nie musi posiadać dokumentu wprost przypisującego go do kategorii niepełnosprawności, z przedłożonej przez niego dokumentacji musi jednak wynikać, że któryś z ważnych obszarów funkcjonowania pozostaje zakłócony. Równy dostęp do edukacji, a więc i dostęp do rozwiązań wyrównujących szanse studentów z niesprawnościami uczenia się, gwarantuje akt prawny z 1990 – Americans with Disabilities es Act (ADA). Wśród przykładowych rozwiązań, z których mogą korzystać studenci ze specyficznymi niesprawnościami uczenia się studiujący na Harvardzie znajdziemy wydłużony czas na egzaminach i kolokwiach, zdawanie egzaminów w pomieszczeniach wolnych od zakłóceń, korzystanie z asystenta notującego, rekrutowanego spośród osób z grupy studenta, możliwość zaadaptowania materiałów z zajęć do formy dźwiękowej, zamawiania dostępnych materiałów w formie elektronicznej w bibliotece uniwersyteckiej, korzystanie z komputerów oraz oprogramowania wspierającego pisanie i czytanie.

http://www.abcd.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=111:sytuacja-studentow-z-dysleksj-i-moliwoci-jej-zmiany&catid=21:dla-pracownikow&Itemid=16

9 komentarzy

 1. Markotny 10 czerwca 2015
 2. Orysz 10 czerwca 2015
  • zbyszek 11 czerwca 2015
 3. ktosik 11 czerwca 2015
  • zbyszek 11 czerwca 2015
 4. kobra 11 czerwca 2015
 5. Włodzimierz Zielicz 27 grudnia 2016
  • zbyszek 28 grudnia 2016

Dodaj komentarz