Dyslektyk

Stressful teenage girl with messy thought
Dyslektyk to osoba, której mózg funkcjonuje inaczej, niż mózg innych osób. Nie posługuje się słowem, lecz obrazem. Słowo, które widzi napisane lub słyszy zamienia, na obraz. Proces myślenia dyslektyka polega na przetwarzaniu obrazów. Tak powstałe przemyślenia mające, postać obrazu, wyraża słowami, opowiadając jaki to nowy obraz powstał w jego wyobraźni. U osób z dysleksją umiarkowaną myślenie obrazami przenika się z myśleniem słowami. Jest im łatwiej, chociaż gnębi ich dysgrafia i dysortografia. U tych z dysleksją nasiloną zwykle występuje tylko myślenie obrazami i nikt, ani nic już tego nie zmieni. Człowiek może zgromadzić w umyśle o wiele więcej obrazów niż opisów słownych. Przetwarzanie obrazów jest wielokrotnie szybsze, niż przetwarzania słów. Dlatego przeciętny dyslektyk posiada o wiele większą wiedzę, niż osoba bez dysleksji. Prof. Albert Galaburda napisał, że dyslektyka nie należy traktować jako osoby z trudnościami w uczeniu się, lecz uważać za taką, która ma odmienne zdolności. Nieszczęściem dyslektyków żyjących w naszych czasach jest powszechny brak znajomości dysleksji, który występuje nie tylko w Polsce. Wiedza naukowa, wystarczająca na dysertacje, ma na razie charkter zaledwie przycznkarski i nie ma prawie żadnego przełożenia na praktykę. Nieszczęściem dyslektyków jest powierzenie opracowania podstawy programowej osobom, które mówiąc kolkwialnie, nie mają zielonego pojęcie o sposobie myślenia dyslektyka. Stąd w podstawach programowych króluje kardynalny zapis. „Uczeń powinien opanować czytanie, rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa.” To zapis wrogi dyslektykom. Gdyby uwzględnić ich sposób myślenia, ten zapis powinien brzmieć. Uczeń powinien opanować postrzeganie obrazów, rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania informacji w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa. Te dwa zapisy są prawie takie same, jednak w tym przypadku, prawie robi wielką różnicę. Osoba z nasiloną dysleksją nigdy nie napisze wypracowania, ani nie przeczyta książki. Jednak wiadomo, że w kilkanaście minut potrafiła przygotować się do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy ( według starych zasad) i zdać go w kilka minut. Osoby bez dysleksji musiały w to włożyć o wiele więcej wysiłku. Osoba z nasiloną dysleksją potrafi intuicyjne skonfigurować skomlikowane urządzenie elektroniczne. Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z instrukcji, traktując spis treści jako obraz, momentalnie wychwytuje szczegół w postaci numeru strony z pożądaną informacją. Znajduje ją natychmiast na tej stronie, bo dla niej to obraz, na którym nalezy zlokalizować ważny szczegół. Dyslektycy dobrze radzą sobie w życiu, pod warunkiem, że ich psychika nie zostanie zdruzgotana przez nauczcycieli. Polska szkoła w żadnej mierze nie umożliwia dyslektykom rozwijania ich specyficznych umiejętności, za to represjonuje ich i gnębi z pasją trudną do pojęcia. Szkoła przyjmuje sobie jasny cel. Przetworzyć dyalektyka w osobę myślącą słowami, a nie obrazami, a jeśli się to nie uda, wykluczyć z całą surowością.

29 komentarzy

 1. Jan 3 czerwca 2015
 2. zbyszek 4 czerwca 2015
 3. gośka 4 czerwca 2015
  • zbyszek 5 czerwca 2015
 4. bartek 4 czerwca 2015
  • zbyszek 5 czerwca 2015
 5. bartek 5 czerwca 2015
 6. bartek 5 czerwca 2015
  • zbyszek 5 czerwca 2015
 7. Roberta 5 czerwca 2015
  • zbyszek 5 czerwca 2015
 8. bierka 5 czerwca 2015
  • zbyszek 5 czerwca 2015
 9. bierka 5 czerwca 2015
  • zbyszek 5 czerwca 2015
 10. bierka 5 czerwca 2015
  • zbyszek 5 czerwca 2015
  • zbyszek 6 czerwca 2015
  • zbyszek 6 czerwca 2015
 11. bierka 5 czerwca 2015
  • zbyszek 6 czerwca 2015
 12. palermo 5 czerwca 2015
  • zbyszek 6 czerwca 2015
 13. Roberta 5 czerwca 2015
 14. bierka 6 czerwca 2015
  • zbyszek 6 czerwca 2015
 15. palermo 6 czerwca 2015
  • zbyszek 6 czerwca 2015
 16. zbyszek 9 czerwca 2015

Dodaj komentarz